Autorizatie de construire
In: aviz, lege35

I. Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b):

    a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
    b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;
    c) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară;
    d) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;
    e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;
    f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;
    g) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
    h) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
    i) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
    j) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel:
trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
    2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;
    k) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;
    l) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
    m) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;
    n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;
    o) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
    p) introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinaţie, precum şi introducerea de reţele şi echipamente de comunicaţii electronice în infrastructurile fizice interioare existente;
    q) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;
    r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecţie şi împăduriri pe terenuri degradate;
    s) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;
    ş) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

II. Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor amplasate în zone de protecţie a monumentelor sau în zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, ori dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate:

      a) lucrări de reparaţii şi/sau întreţinere la construcţii existente, care nu afectează volumul, forma clădirii şi decoraţia faţadelor şi care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale:
     (i) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor, cu avizul autorităţii administraţiei publice centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, după caz;
    (ii) lucrări de reparaţii minore la finisaje exterioare cu condiţia să se păstreze materialul, culoarea şi textura finisajului;
    (iii) lucrări de uniformizare a culorii şi texturii finisajelor exterioare, în cazul în care aspectul a fost deteriorat prin mai multe intervenţii de reparaţii;
    (iv) reparaţii/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiţia să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;
    b) lucrări de reparaţii interioare la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, precum şi înlocuiri de tâmplărie interioară, cu păstrarea dimensiunii golurilor;
    c) lucrări de reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
    d) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare;
    e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente, păstrându-se forma, dimensiunile şi materialele acestora;
    f) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
    g) modificări de compartimentări nestructurale, demontabile, realizate din materiale uşoare şi care nu modifică concepţia spaţială interioară;
    h) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;
    i) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.

III. La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare.

 

IV. În cazul construcţiilor monument istoric şi al construcţiilor cu valoare arhitecturală sau istorică stabilită prin documentaţii de urbanism aprobate, lucrările prevăzute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului deconcentrat al autorităţii centrale competente în domeniul protejării patrimoniului cultural şi în baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

VII. Se pot executa fără autorizaţie de construire:

 

a) lucrări pentru amplasarea de tonete şi pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, în suprafaţă de maximum 12 mp, în baza avizului de amplasare şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice;
b) lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea;
c) lucrările geofizice de cercetare şi prospecţiune a potenţialului petroligen, cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului: prospecţiuni seismice, vibrare controlată, prospecţiuni gravimetrice, prospecţiuni magnetometrice, prospecţiuni geoelectrice, prospecţiuni radiometrice, teledetecţie, în condiţiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcţii.

35 thought on “Cand NU ai nevoie de autorizatie de construire? ACTUALIZAT 2021”
 1. Matei cristian

  Am cumparat un teren pe care era construita o locuinta cu utilitati. la inundati aceasta a fost afectata 100 la 100 .a venit comisia de la primarie si a acordat ajutoare materiale de constructie pentru costruirea unei case noi de la zero dupa ce autorizatia de demolare am incercam sa obtin autorizatia de constructie la care mi sa spus .ca nu se poate .ca nu am cel putin 12m deschidere la strada credeti .ca e normal?

  • artevis

   Buna ziua, din pacate nu trebuia sa cereti autorizatie de demolare. Inainte de a demola ceva de pe teren trebuie verificat regulamentul de urbanism daca se mai permite sa se contruiasca pe acel teren. Uneori nu se mai incadreaza in retrageri, dimensiuni si forma parcela, front minim si nu se mai da autorizatie de construire, dar se permite pastrarea a ceea ce exista.
   Pasul corect ar fi fost: Sa nu cereti autorizatie de demolare, ci autorizatie in scopul “reconstruire pe contur” si ati fi putut reconstrui de la zero pe acelasi perimetru o constructie noua.

  • Ioan Palamaru

   Bună ziua am o întrebare referitor la punctul f), am amenajat în curtea unui imobil un trotuar betonat sub o scara exterioara de acces și am montat 2 (doi) stați de lemn pentru a așeza o placa de tip ondulin pentru a proteja acel trotuar, as dori sa știu dacă necesita autorizație de construire asa este în centrul istoric Brașov, acest trotuar se afla însă în curtea imobilului.?

   • artevis

    Buna ziua, ca fapt general (inclusiv referitor la punctul F) nu se cere autorizatie de construire cand acel element deja exista si nu i se schimba forma: de exemplu un acoperis cu invelitoare tigla ceramica de culoare caramiziu care este degradata va putea fi schimbata fara autorizatie de construire daca se pune tot tigla ceramica si tot culoare caramiziu. Daca se doreste tigla metalica sau culoare antracit deja trebuie obtinuta autorizatie de construire fiindca nu respecta forma si culoarea anterioara. Legat de situatia dvs, trotuarul nu exista inainte deci l-ati facut intre timp si nu se considera ca il reparati (a repara inseamna ca exista deja demult), impreuna cu acei doi noi stati de lemn. Fiind si in zona istorica, oriunde s-ar afla pe parcela, orice constructie noua trebuie sa obtina autorizatie de construire inclusiv aviz de la comisia de monumente istorice.

  • Ligia

   Pot sa fac o pergola in gradina? (DinStalpi de lemn) e nevoie de autorizatie?

   • artevis

    Buna ziua, pentru pergola aveti nevoie de autorizatie de construire.

 2. MIRCEA IONESCU

  Bună ziua,

  Sunt proprietarul unui apartament situat la ultimul etaj (etajul trei) și vreau sa vă întreb daca am nevoie de autorizație pentru executarea unei lucrări de reabilitare energetică a plafonului exterior al balconului apartamentului, respectiv izolare cu polistiren.

  La blocurile de vizavi, tot cu trei etaje, plafoanele la toate balcoanele de la ultimul etaj au fost termoizolate pe exterior cu polistiren și acoperite cu tablă, dar la blocul meu numai un balcon din cele douăsprezece are plafonul izolat cu polistiren pe exterior, restul plafoanele exterioare au fost ”izolate termic” doar cu tablă.

  Vă mulțumesc!

  Mircea Ionescu

  • artevis

   Conform legii, da, este nevoie de autorizatie de construire pentru reabilitare energetica a unei parti din bloc.

   • Bucur ionela

    Bună, as dori să știu dacă am un gard de sârmă, si doresc să aplic peste aceea sârmă tabla ,am nevoie de autorizație, gardul este in spatele casei la 3m fata de un bloc

    • artevis

     Buna ziua, conform legii aveti nevoie deoarece se schimba aspectul acestuia.

     • Paduraru

      Buna ziua,,am fost lipita cu locuinta mea de primarie si acum primaria nu mai exista cu cladirea deoarece au demolat ,tespectiv s-au dezlipit.Am dat gardul la o parte ca sa poata efectua demolarea iar cind l-am pus inapoi, m-au amendat ca am imprejmuit si unde s-au dezlipit dar tot din fier e gardul ca si inainte si fara fundatie de beton .Doar stilpii i-am intarit putin sa tina pina voi obtine aviz de consolidare

 3. artevis

  Buna seara, probabil nu am inteles exact. Daca dvs erati lipit cu cladirea de primarie, acolo inseamna ca era si este si in prezent un zid si nu se poate imprejmui acea bucata deoarece zidul cladirii tine loc de imprejmuire (este pe mejdie). Poate ati imprejmuit pe terenul lor atunci?

  • Paduraru

   Buna seara,multumesc de raspuns.Da,este un zid foarte subred care trebuie intarit cu un alt zid,dar am imprejmuit provizoriu la nici 50 cm de zid care e peretele meu de fapt ,ca doar nu am cumparat casa fara un perete ,pina la obtinerea unui act care deja trebuia sa mi-l dea primaria dar nu stiu de ce nu fac asta.Acum am cerut loc de trecere legala ,si granituire,caci pina acum era drum public dar dupa demolare am ramas ca loc infundat si mai dureaza aprobarea sau sentinta in cazul in care voi cere in instanta.Nu pot lasa zidul asa subred neimprejmuit ,ca nu sintem in siguranta

  • Paduraru

   Deasemeni am facut cerere sa-mi acorde autorizatie de consolidare si reparatie dupa demolare,sa-mi acorde cale de servitute dar primaria nu mi-a raspuns,am inceput sa cer toate astea in instanta, Nu stiu cum sa fac sa nu-mi dea gardul jos ca atunci vom fi calcati de hoti si vor intra si ciini si orice in jurul casei.Din 2019 de cind au demat ,au facut un proces -verbal de receptie a demolarii si m-au lasat asa ,desi toti peretii meiau fost deranjati la dezlipirea cladirii primariei de noi.I-am intrebat daca pot sa repar si sa pun gard si au zis ca pot sa fac ce vreau,dar uite ca deja am primit amenda pentru gard.

   • artevis

    Exista o exceptie legat de autorizatia de construire, care se poate obtine ulterior punerii in siguranta a constructiei.
    Conform normelor metodologice privind autorizarea lucrarilor in regim de urgenta, articolul 14 punctul 1:
    “Autorizația de construire/desființare pentru lucrările de intervenție de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional se emite imediat după producerea acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (13) din Lege, urmând ca documentația necesară, întocmită conform conținutului-cadru din anexa nr. 1 la Lege, să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor legale.”
    Pe scurt: daca aveti de reparat ceva care pune in pericol siguranta publica, puteti primi o autorizatie de construire de urgenta iar actele in vederea obtinerii autorizatiei de construire sa le faceti ulterior reabilitarii si aducerii constructiei la o stare buna.

    • Paduraru

     Va multumesc mult de raspuns,sintem disperati deoarece ne-a obligat sa dam declaratie la notar ca nu avem pretentii la reparatii,dar nici nu ne da avizele necesare sa ne reparam sau imprejmui proprietatea dupa cum am cerut in cererea din 2019 cind a avut loc demolarea.Mentionez ca nu era nici pe harta orasului aceasta casa ci noi am facut inscrierea ei in cartea funciara pentru prima data iar cind au vrut sa demoleze nu aveau acte si mi-au cerut actele mele sa-si faca si ei si mi-au anulat cadastrul facut de mine ca sa faca unul de deslipire de mine caci eram singurul proprietar din 5 familii in acest condominiu.Am platit din nou 15 mil .alte acte care rezulta in indiviziune cu ei si continua sa ma cheme la notar sa fiu de acord ca ei ,adica primaria,sa devina proprietari pe terenul ramas dupa dezlipire dar fara a trece calea mea de trecere in plan de amplasament si trecind tot terenul imprejurul casei mele in cartea funciara ca fiind proprietari ei primaria.Adica inainte de demolare era tot proprietatea statului dar fara numere cadastrale inscrise in cartea funciara pe numele primariei ca proprietate privata.Deci eu trebuie sa cersesc la ei cale de trecere legala pe unde am trecut gratuit impteuna cu vecinii din condominiu demolat ,de 35 de ani pe care acum mi-au cerut sa platesc chirie sau sa o concesionez.Drept pentru care am cerut in instanta caci nu ma inteleg deloc cu ei.Toata ziua ma pune sa dau declaratii la notar ca sint de acord ca sa devina proprietar pe numerele cadastrale desenate pe bucatele in jurul meu si nici gind sa-mi deseneze si mie o cale de servitute sau sa-mi dea vreun aviz ,de 2 ani tot astept.Va multumesc din nou pentru ajutor.Va informez cu ce am mai patit.Pe curind

     • artevis

      Va recomandam sa aveti si un topograf cu experienta in aceste situatii de indiviziune, cadastrare si care va poate sfatui.
      Cu placere!

 4. GABI

  DACA AM IN CURTE CHIRIAS (RESTAURANT) CARE A CONSTRUIT IN CURTE O TERASA PENTRU CLIENTI PE STALPI DE LEMN FARA PERETI CU ACOPERIS TIGLA, TREBUIE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE???

  • artevis

   Buna ziua, da, este nevoie de autorizatie de construire. Depinde cum aveti contractul cu ei, aceasta autorizatie poate fi obtinuta de chirias (in cazul in care le-ati dat voie inclusiv sa modifice prin contract) sau doar de catre dvs daca nu au voie ei sa faca modificari la spatiul inchiriat.

 5. puiu claudia

  Vreau sa amplasez un chiosc dintermopan,pe domeniu public la sat.Am contract de închiriere cu primăria din sat.Ce acte am nevoie?

  • artevis

   Buna ziua, pentru acest aspect trebuie scos un certificat de urbanism sau intrebat la departamentul de urbanism din comuna, deoarece actele care se cer difera de la comuna la comuna ba chiar si in aceeasi insitutie am avut caz unde un inspector cerea anumite avize, alt inspector mai multe (pentru acelasi tip de constructie).

 6. puiu claudia

  Pentru amplasare chiosc termopan ce acte am nevoie?

  • artevis

   Buna ziua, am raspuns mai sus.

 7. cristina

  Bună ziua, sunt proprietarul unui apartament într-o clădire care nu este în sine clasată monument istoric, dar face parte dintr-un ansamblu urban protejat. Aş dori să schimb tâmplăria ferestrelor cu ceva identic tâmplărie nouă, tot din lemn, aceeaşi culoare şi împărţire, dar care să aibă geam termoizolant. Oare e suficient să solicit acord de la Direcţia de Monumente sau trebuie şi autorizaţie de construire? În plus, am mai dori să amenajăm curtea interioară a imobilului (care acuma e betonată) cu pavaj de piatră sau ceva mai potrivit cu estetica clădirii. În lege spune că se pot face reparaţii la pardoseli fără autorizaţie, dar oare pavajul exterior se consideră pardoseală?

  • artevis

   Buna ziua, conform punctului (iv) unde scrie ca sunt permise “reparaţii/înlocuiri de tâmplărie exterioară, cu condiţia să se păstreze materialul, forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei” nu este necesar obtinerea autorizatie de construire pentru constructii amplasate in zona de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate cu urmatoarele conditii cumulative:
   – sa nu fie monument istoric clasat sau in curs de clasare
   – sa nu fie constructie cu valoarea arhitecturala sau istorica
   Pardoseala de obicei se refera la spatii interioare, la ce va referiti dvs este punctul F: “reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate”, adica trotuare, terase.

   Va recomandam sa intrebati la primarie la departamentul de urbanism pentru a fi siguri de aceste aspecte.

 8. Aurelian Andrei

  Buna ziua,
  Doresc sa instalez doua unități de aerisire cu recuperare de căldură (NovigAIR Active 150 sau Recuperatorul Prana-150 Premium Plus) la un bloc nou.
  Considerați că prin decapotare și aplicarea unei guri de aerisire de dimensiunea cele de centrala sau hota este modificat aspectul arhitectural al clădirii.
  Oricare est răspunsul dvs. puteți să îmi prezentați și prevederea legală (regulament) in sprijinul ei, eventual și jurisprudență in domeniu.
  Mulțumesc anticipat.

  • artevis

   Buna ziua, in aceasta speta consideram acest aspect fiind subiectiv si nu va putem oferi un raspuns clar de DA sau NU.
   Va recomandam sa intrebati la departamentul de urbanism din localitatea dvs cum interpreteaza ei.
   Sau puteti cere o parere de la cei care au construit blocul; de obicei daca e bloc nou pot sa aibe in partea scrisa diverse mentiuni/conditii “ca nu ai voie sa inchizi balconul, ca nu ai voie sa amplasezi pe fatada echipamente de aer conditionat etc”.
   Cu placere!

 9. Nicoleta Tiris

  Bună ziua!În 2023 îmi expira autorizația de construcție casa,în partea din fata am o terasă neacoperita (asa este în proiect) as dori să-i fac acoperis …La recepție as putea avea probleme dacă ea apare neacoperita în proiect????

  • artevis

   Buna ziua, da, va fi o problema deoarece nu mai este la fel ca in proiectul autorizat.
   Conform Ordinului nr 839 din 2009 art 66 alineatul 1 si 2 va incadrati la modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii si aveti nevoie de o noua autorizatie pentru acoperirea terasei:
   “Prin modificare de temă, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, se înţelege orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care vizează, după caz, funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament ori alte asemenea cerinţe specifice investiţiei, cu efecte asupra documentaţiei tehnice – D.T. care a fundamentat emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.
   Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15) din Lege, dacă în timpul executării lucrărilor – numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire – survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite.”

 10. Crina Dumitrascu

  Buna ziua. Pentru o pergola metalica si retractabila, cu doar 2 stalpi de sustinere, fara a se betona acesti doi stalpi, considerati ca se incadreaza in exceptiile prevazute de legea 50? Pergola este prinsa in peretele exterior al apartamentului, dar din cauza suprafetei si a vantului, trebuie sa existe si cei doi stalpi motiv pentru care nu poate fi considerata copertina. Apartamentul este la etajul 6 ceea ce presupune curenti de vant destul de puternici. Terasa apartamentului este proprietatea apartamentului, dar pergola nu implica acoperirea intregii terase, ci doar a unei portiuni.

  • artevis

   Buna ziua, da, aveti nevoie de autorizatie. De obicei la exceptii intra reparatii, inlocuiri, reabilitari a ceva existent. Cand propuneti ceva nou trebuie autorizatie de construire.

 11. Marian B

  Buna ziua,

  Ca sa construiesc o casa de vacanta din lemn si OSB pe piloni de beton fara a fi ingropati este necesar obtinerea CU si AC?
  Care este suprafata maxima acceptata a fi construita in aceste conditii?

  Multumesc!

  • artevis

   Buna ziua. Da este necesar obtinere CU si AC.
   Pentru exceptii de la obtinere AC va rugam sa cititi mai sus chiar la inceputul paginii care sunt acestea.
   Cu placere!

 12. Chirpicarul

  Pot construi o cabana din pamant si paie intr o livada in extravilan , fara fundatie din beton ?

  • artevis

   In extravilan se poate construi doar anexa gospodareasca a exploatatiilor agricole, pentru care de asemenea trebuie autorizatie de contruire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.